EL SHARIKA EL DJAZAIRIA ELOMANIA LIL ASMIDA « AOA Spa »
Registre du Commerce: 31/00-0110058B08     Capital Social: 50.000.000.000 DA
NIF: 000831011005818     NIS: 000831069004056     AI: 31084615281
E-mail: info@aoa.dz

Siège Social : Hai TAFNA, n°06 rue Benzrida Benaouda- Tour Jasmin - lot n°146 1er étage -Oran. Algérie;
Tél/Fax: +213 (0) 41 62 40 99

Ets Secondaire : Hai TAFNA, n°06 rue Benzrida Benaouda - Tour Jasmin - lot n°147 1er étage -Oran. Algérie;
Tél/Fax: +213 (0)41 76 60 10

Complexe de Production : Mers El Hadjadj. Daira de Béthioua. BP. 70 Mers El Hadjadj - Oran. Algérie;
Tél/Fax: +213 (0)41 76 60 10

Bureau d'Alger : Résidence Chabaani - Val d'Hydra Rue du Théâtre, Bt 8A12 - 16035 - Hydra - Alger. Algérie;
Tél/Fax: +213 (0) 21 60 15 82
EL SHARIKA EL DJAZAIRIA ELOMANIA LIL ASMIDA « AOA Spa »
Déparement: Procurement
Adresse: Mers El Hadjadj. Daira de Béthioua. BP. 70 Mers El Hadjadj-Oran. Algérie;
Tél/Fax: +213 (0)41 76 60 10
E-mail: aoaprocurement@aoa.dz
EL SHARIKA EL DJAZAIRIA ELOMANIA LIL ASMIDA « AOA Spa »